14_04

Cung cấp cây giống giá sỉ các loại theo pháp lệnh giống cây trồng

 Cung cấp  cây giống ,   giống cây trồng  các loại , giao hàng cả nước
0988868620

"Tổ chức , cá nhân Việt Nam , tổ chức , cá nhân nước ngoài được nghiên cứu , chọn , tạo   giống cây trồng   mới trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc nghiên cứu , chọn , tạo   giống cây trồng   mới phải tuân thủ các quy định của Pháp lệnh này , pháp luật về khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Thuỷ sản xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu , chọn , tạo giống cây trồng mới phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn nhằm nâng cao năng suất , chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản , lâm sản , thuỷ sản.


Cây giống   chôm chôm Thái 
Điều 15. Khảo nghiệm   giống cây trồng   mới

1.   Giống cây trồng   mới chọn , tạo hoặc nhập khẩu chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng   được phép sản xuất , kinh doanh chỉ được đưa vào Danh mục này khi đã qua khảo nghiệm và được công nhận.

2. Hình thức khảo nghiệm giống cây trồng mới bao gồm:

a ) Khảo nghiệm quốc gia đối với giống cây trồng mới của những cây trồng thuộc Danh mục giống cây trồng chính được chọn , tạo tại Việt Nam và giống nhập khẩu chưa có trong

Danh mục   giống cây trồn g được phép sản xuất , kinh doanh;

b ) Tác giả tự khảo nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả khảo nghiệm đối với giống của những giống cây trồng khác.

3. Nội dung khảo nghiệm bao gồm:

a ) Khảo nghiệm tính khác biệt , tính đồng nhất và tính ổn định ( khảo nghiệm DUS );

b ) Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng ( khảo nghiệm VCU ).

4. Trình tự , thủ tục khảo nghiệm quốc gia được thực hiện như sau:

a ) Tổ chức , cá nhân có nhu cầu khảo nghiệm   giống cây trồng   mới nộp hồ sơ đăng ký khảo nghiệm cho cơ sở khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Thuỷ sản công nhận.

Hồ sơ đăng ký khảo nghiệm bao gồm: đơn đăng ký khảo nghiệm; hồ sơ giống cây trồng trong đó ghi rõ tên giống , xuất xứ , số lượng , các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và quy trình kỹ thuật canh tác;

b ) Tổ chức , cá nhân có nhu cầu khảo nghiệm giống cây trồng mới ký hợp đồng với cơ sở khảo nghiệm đã được công nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh này.

5. Trường hợp tác giả tự khảo nghiệm phải tiến hành theo quy phạm khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Thuỷ sản ban hành hoặc ký hợp đồng với cơ sở khảo nghiệm đã được công nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh này.

6. Tổ chức , cá nhân là chủ sở hữu giống cây trồng mới đăng ký khảo nghiệm phải chịu chi phí khảo nghiệm.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Thuỷ sản ban hành Danh mục   giống cây trồng   chính , Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất , kinh doanh."


Cây giống   ổi Đài Loan đã có hoa


Cây giống   mít Thái siêu sớm có trái sớm 

Cung cấp   cây giống ,   giống cây trồng   các loại , giao hàng cả nước 
Thế Giới   Cây Giống   . since 1993
-- 20 năm tuyển chọ   giống cây trồng   --

Địa chỉ : Ấp 14 , xã Long Trung , huyện Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang
0906194819 Hòa ( phụ trách toàn quốc )
Chi nhánh Miền Đông : Ấp 3 , xã Trừ Văn Thố , huyện Bến Cát , tỉnh Bình Dương
0988868620 Nhẫn ( phụ trách Đông Nam Bộ )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét